Operatorët: Bitė, Telia (Omnitel), Tele2 
Valuta: EUR 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 45 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja është dhënë nga çmimi i SMS pa TVSH

Numri i shkurtër: 1398

Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa (50,70 %)
0,30 EUR* 0,25 EUR 0,13 EUR
0,40 EUR* 0,33 EUR 0,17 EUR
0,50 EUR 0,41 EUR 0,21 EUR
0,60 EUR 0,50 EUR 0,25 EUR
0,70 EUR 0,58 EUR 0,29 EUR
0,80 EUR 0,66 EUR 0,33 EUR
0,90 EUR 0,74 EUR 0,38 EUR
1,00 EUR 0,83 EUR 0,42 EUR
1,20 EUR 0,64 EUR 0,50 EUR
1,50 EUR 1,24 EUR 0,63 EUR
2,00 EUR 1,65 EUR 0,84 EUR
2,50 EUR 2,07 EUR 1,05 EUR
3,00 EUR 2,48 EUR 1,26 EUR
3,50 EUR 2,89 EUR 1,47 EUR
4,00 EUR 3,31 EUR 1,68 EUR
4,50 EUR 3,72 EUR 1,89 EUR
5,00 EUR 4,13 EUR 2,09 EUR
5,50 EUR 4,55 EUR 2,31 EUR
6,00 EUR 4,96 EUR 2,51 EUR
6,50 EUR 5,37 EUR 2,72 EUR
7,00 EUR 5,79 EUR 2,94 EUR
7,50 EUR 6,20 EUR 3,14 EUR
8,00 EUR 6,61 EUR 3,35 EUR
8,50 EUR 7,02 EUR 3,56 EUR
9,00 EUR 7,44 EUR 3,77 EUR
9,50 EUR 7,85 EUR 3,98 EUR
10,00 EUR 8,26 EUR 4,19 EUR

* Gjatë mbledhjes së pagesave përmes operatorit Tele2, normat aktuale aplikohen me 40 % pagesë.

Numri i shkurtër: 1679 (abonimi)

Ju mund të abonoheni në mbledhjen e pagesave me mesazhe SMS. Pasi klienti dërgon një mesazh SMS me fjalën kyçe tuaj në numrin e shkurtër 1679, abonimi SMS aktivizohet automatikisht dhe pagesa për shërbimin zbritet automatikisht çdo 30 ditë. Për zbritjen e tarifës klienti informohet paraprakisht përmes mesazhit SMS. Klienti mund të përfundojë abonimin në çdo kohë duke dërguar një mesazh SMS me fjalën STOP në numrin e shkurtër 1679. Çmimi për përfundimin e abonimit është 0,09 EUR.

Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
0,50 EUR 0,41 EUR 0,20 EUR 49,00 %
1,00 EUR 0,83 EUR 0,42 EUR 50,70 %
1,50 EUR 1,24 EUR 0,63 EUR 50,70 %
2,00 EUR 1,65 EUR 0,84 EUR 50,70 %
2,50 EUR 2,07 EUR 1,05 EUR 50,70 %
3,00 EUR 2,48 EUR 1,26 EUR 50,70 %
3,50 EUR 2,89 EUR 1,47 EUR 50,70 %
4,00 EUR 3,31 EUR 1,68 EUR 50,70 %
4,50 EUR 3,72 EUR 1,89 EUR 50,70 %
5,00 EUR 4,13 EUR 2,09 EUR 50,70 %