Të gjitha shtetet

LUKSEMBURG 

Operatorët: POST, Tango, Orange
Valuta: EUR 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 90 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja është dhënë nga çmimi i SMS pa TVSH 

Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
3,00 EUR 2,56 EUR 1,31 EUR 51,17 %