Udhëzime për përdorimin e Logotipit Paysera

Para se të shkarkoni logotipin Paysera, ju lutemi lexoni udhëzimet e përdorimit të logotipit Paysera. Sigurohuni që të shkarkoni logotipin e saktë, në varësi të qëllimit të përdorimit.

📜 Shkarkoni udhëzimet e përdorimit të logos Paysera (.pdf, 213 KB)

📥 Shkarkoni një dokument me formate të ndryshme të logos Paysera (.zip, 764 KB)