Të gjitha blogjet

Si të planifikoni pagesat në aplikacionin Paysera?

#
Sa mbështeteni në kujtesën tuaj? Po përpiqeni të mbani mend ditëlindjet e familjes? Jeni të bindur se nuk do t'i harroni kurrë përvjetorët? Po në lidhje me afatet për të paguar faturat? Qiranë? Kredi apo leasing? Mos e tendosni kujtesën tuaj mbi mendimet për paratë – planifikoni pagesat në aplikacionin Paysera dhe lirojeni veten nga gjërat që nuk kanë shumë rëndësi!

Planifikoni pagesa me aplikacion

Ju mund të planifikoni të gjitha llojet e pagesave që do të kryhen nga llogaria juaj çdo muaj, javë, apo edhe çdo ditë. Hyni në aplikacionin Paysera, klikoni mbi Transferet në menynë e poshtme, më pas – Pagesat e përsëritura.

Krijoni një pagesë të re periodike duke klikuar në shenjën e plusit, zgjidhni llojin e pagesës (për shembull 'Transfer bankar'), caktoni periudhën e përsëritjes (për shembull 'Mujore'), zgjidhni ditën e saktë të muajit dhe vendosni të dhënat e marrësit dhe shumën e transferit.

Mund ta modifikoni pagesën e përsëritur ose ta ndaloni dhe fshini sa herë që dëshironi.

#

Përndryshe - shabllone për pagesa më të shpejta

Megjithatë, nëse jeni disi të kujdesshëm në lidhje me planifikimin e pagesave paraprakisht dhe dëshironi të keni kontroll Krijoni - shabllone të pagesave.

Ju mund t'i ruani shabllonet për pagesa të shpeshta, kështu që në çdo kohë që ju nevojitet t'i kryeni ato - ato janë të lehta për t'u gjetur dhe kërkojnë vetëm një rishikim dhe një konfirmim.

Për të krijuar një shabllon, hyni në aplikacionin Paysera dhe klikoni mbi Transferet. Në krye të aplikacionit, zgjidhni krijo shabllon të ri. Jepni një emër dhe shtoni detajet e marrësit dhe shumën e transferit. Pasi të keni mbaruar - ruajeni shabllonin. Nuk do të realizohet ndonjë transfer- shablloni juaj thjesht do të ruhet për përdorim në të ardhmen dhe mund të gjendet dhe modifikohet në çdo kohë duke shkuar te Transferet.

Nëse është e nevojshme, mund t'i riorganizoni shabllonet për të pasur ato më të shpeshtat në pjesën e përparme.

Përndryshe, ju mund të gjeni një transfer të kryer së fundmi në historikun tuaj të transfereve, klikoni mbi të dhe zgjidhni ta ruani si shabllon.

#

Pagesat e planifikuara, të njohura si pagesat e përsëritura, nuk janë vetëm një mjet i përshtatshëm për të menaxhuar paratë tuaja, por gjithashtu mund t'ju ndihmojnë të shmangni detyrimet e prapambetura kur pagesat vonohen. Bëjeni zakon t'i paguani faturat në kohë, pikërisht kur ato merren si hapi i parë drejt kursimit të parave ose menaxhimit të tyre me më shumë përgjegjësi.