Lituania

Qendra e shërbimit të klientëve

Pilaites pr.16, Vilnius
Orari i punës: I-V, 8AM-6PM (UTC+).

Mbështetja përmes telefonit

+44 20 80996963
paysera.lt vetëm thirrjet

Orari i punës: I-V 8 AM -10 PM, VI-VII 8 AM - 8 PM (UTC+).
Mbështetur në Lituanisht, Rusisht,

Latvia

mbështetja përmes telefonit

+371 67 881518
Orët punuese: I-V, 9 AM - 5 PM.(UTC+).
Mbështetje në gjuhët Letonisht, Rusisht dhe Anglisht.

Mbretëria e Bashkuar

Mbështetja përmes telefonit

+44 20 80996963
Orët e punës: I-V 8 AM -10 PM, VI-VII 8 AM - 8 PM (UTC+).
Mbështetja në gjuhët Anglisht, Rusisht dhe gjuhët Lituanisht.

Polonia

Mbështetja përmes telefonit

+48 22 2062146
Orët e punës : I-VII, 9 AM - 5 PM (UTC+).
Mbështetja në gjuhët Polonisht dhe Anglisht.

Bullgaria

Departamenti i Shërbimit të Klientit në Bullgari

Sofia 1612, Bulgaria, 40, "Akad. Ivan E. Geshov" blvd, fl. 5
Orët e punës: I-V, 9 AM - 5:30 PM.(UTC+).

Mbështetja përmes telefonit

+359 2 4949770
Orët e punës: I-V, 9 AM - 5:30 PM.(UTC+).
Mbështetje në gjuhët bullgare dhe angleze.

Spanja

Mbështetja përmes telefonit

+34 937370166
Orët e punës : I-V, 9 AM - 5 PM (UTC+).
Mbështetja në gjuhët Spanjollisht dhe Anglisht.

Estonia

Mbështetje përmes telefonit

+3726165022
Orari i punës: I-V 9:00 a.m. - 6:00 p.m. (UTC+2).
Mbështejte në gjuhë Estoneze, Engleze, dhe Ruse.

Romania

Përkrahur përmes telefonit

+40 31 2295331.
Orari i punës: I-V 9 a.m. - 5.30 p.m. (UTC+2).
Përkrahur në gjuhën Angleze dhe Rumune

Franca

Mbeshtetje permes telefonit

+33 186653416
Orari i punes: I-V, 9 AM - 5 PM (UTC+3)
Mbeshtetje ne Frengjisht dhe Anglisht.

Gjermania

Mbeshtetje permes telefonit

+49 3056796555
Orari i punes: I-V, 9 AM - 5 PM (UTC+3)
Mbeshtetje ne Gjermanisht dhe ne Anglisht

Kosova

Mbështetja përmes telefonit

+383 49 607 607
Orët e punës: I-V 9 paradite - 6 pasdite (UTC+3).
Mbështetja në gjuhën Shqipe dhe Angleze.