Kufizimet për ripagesën e parasë elektronike (e-money)

Më poshtë ofrohen arsyet dhe përfituesit që parandalojnë transfertat nga sistemi Paysera (ripagesa e parave elektronike) në llogaritë specifike.

Pastrimi i parave dhe parandalimi i financimit të terrorizmit.

Ndalohet bashkëpunimi me konsumatorë juridikë dhe fizikë, përfitues nga këto vende dhe për të bërë transferta IN/OUT:

 • Afganistan
 • Bahama
 • Botsvanë
 • Republika e Afrikës Qendrore
 • Kubë
 • Ganë
 • Guine
 • Guine-Bisau
 • Guajanë
 • Iran
 • Irak
 • Kore e Veriut
 • Laos
 • Liban
 • Libi
 • Mianmar (Burmë)
 • Somali
 • Sudani i Jugut
 • Sudan
 • Siri
 • Trinidad e Tobago
 • Ugandë
 • Vanuatu
 • Jemen
 • Zimbabve

Rregullimet ligjore të vendit të përfituesit.

Meqënëse Paysera nuk është një bankë, Paysera shpesh shfaqet tek përfituesi si pagues, ndërsa paguesi i vërtetë (ju) tregohet në detajet e pagesës. Kështu, transfertat nuk mund të kryhen përmes Paysera në vendet ku ligji ndalon transfertat nga personat e tretë. Vendet, ku rregullorja e brendshme pengon transfertat përmes Paysera:

 • Bellarusia*

* Përveç transfertave në valutën EUR ne bankat në Bellarusi me SWIFT kodet më poshtë: AEBKBY2XXXX, AKBBBY2XXXX, ALFABY2XXXX, BAPBBY2XXXX, BLBBBY2XXXX, BLNBBY2XXXX, BPSBBY2XXXX, MMBNBY22XXX, MTBKBY22XXX, NBRBBY2XXXX, PJCBBY2XXXX, REDJBY22XXX, SLANBY22XXX, SOMABY22XXX, UNBSBY2XXXX, ZEPTBY2XXXX.

Pengesat teknike.

Paysera përdor standardin ndërkombëtar për identifikimin e numrave të llogarive bankare (IBAN) vetëm për transferta standarde (jo urgjente) në EUR në vendet e SEPA. Për transferta në valuta të tjera dhe në vende të tjera, përdoret numri i llogarisë Paysera (EVPxxxxxxxxxx). Si rezultat, sistemet e vendeve të tjera të institucioneve të caktuara nuk mund të identifikojnë paguesin e vërtetë dhe transfertat në sisteme të tilla përmes Paysera nuk kryhen. Për shkak të formatit të ndryshëm të llogarisë, Paysera nuk kryen transferta në institucionet vijuese:

 • Inspektorati Shtetëror i Tatimeve të Polonisë.


Lista aktuale nuk është përfundimtare dhe mund të ndryshohet dhe plotësohet nga Paysera pa njoftim paraprak. 
Nëse transferta në llogarinë tuaj të shfaqur nuk mund të kryhet, sistemi do t'ju informojë në momentin e transfertës.
Kthehu te përmbajtja