Kthehu te përmbajtja

Rregullat e Instrumenteve të Pagesës

Karta AISV apo KMM

Lidhja e instrumentit me llogarinë

Numri në anën e pasme të kartës, i përbërë nga 8 shifra, vendoset në Sistem, në fushën e lidhjes së instrumentit të pagesave. Pastaj, zgjidhet llogaria Paysera që do të lidhet dhe opsioni i kartës AISV ose KMM.

Limitet

Në Sistem, Klienti ka mundësi të caktojë kufijë personal për instrumentin e pagesës të lidhur duke hyrë në llogarinë e tij/saj. Limitet e instrumentit të Pagesës nuk mund të tejkalojnë limitet e llogarisë. Kufijtë e instrumentit të pagesës mund të ndryshojnë në varësi nga Pika e shitjes. Informacioni mbi limitet e instrumenteve të pagesës në varësi nga Pikës së shitjes ofrohetnë llogarinë e Klientit në faqen e lidhjes së instrumentit të pagesës. Kjo listë plotësohet nga Paysera LT kur shfaqet një Pikë shitje e re.

Proçedura e pagesës

Një kartë duhet të prekë një lexues kartash në pikën e shitjes. Zgjidhja bazohet në teknologjinë NFC dhe nuk kërkon ndonjë konfirmim shtesë. Mund të shpenzohen deri në 10 EUR në ditë duke përdorur kartën.

Targat e regjistrimit të makinës

Lidhja e instrumentit me llogarinë

Numri i targës së makinës pa hapësirë dhe nënvijëzime vendoset në Sistem, në fushën e lidhjes së instrumentit të pagesës. Pastaj, zgjidhet një llogari Paysera që do të lidhet dhe numri i targës së makinës.

Limitet

Janë aplikuar limitet standarde të llogarisë. Nëse limitet më të ulëta se ato të llogarisë janë caktuar për një instrument të veçantë të pagesës, zbatohen limitet e instrumentit të pagesës. Limitet e instrumentit të Pagesës nuk mund të tejkalojnë limitet e llogarisë.

Proçedura e pagesës

Një automjet i afrohet një pengese bum, një aparat fotografik njeh numrat e targës dhe i ngre pengesë. Kur makina është në parking, tarifat e parkimit zbriten automatikisht në çdo periudhë të caktuar kohore. Kur largohet nga parkimi, kamera njeh përsëri numrat, ngre pengesën dhe ndalon zbritjen e tarifës së parkimit. Duke shoqëruar numrat e targës me numrin e llogarisë, shoferi pranon se nuk do të kërkohet konfirmim pagese për këtë lloj transaksionesh.