Mbledhja e pagesave përmes sistemeve të pagesave të tjera

Taksat e komisioneve bankare

Metoda e pagesës Përqindja Tarifa minimale

Bankat e Gjermanisë
0,80 % 0,35 EUR
Instant transfer
Bankat e Gjermanisë
0,70 % 0,19 EUR
ideal
Bankat e Hollandës
0,30 % 0,35 EUR
eps
Bankat e Austrisë
1,50 % 0,20 EUR

Sistemi i pagesës së Zejlandës së Re dhe Australisë
0,95 % 0,55 EUR

sistemi SafetyPay
2,50 % 0,28 EUR

+

# Tarifa e komisionit përfundimtar është e përbërë nga tarifa e komisionit të banka dhe tarifa e komisionit të kategoria e projektit Paysera.

Kategoria e projektit Paysera

Çmimet kategorizohen, pasi disa dyqane kërkojnë mbikëqyrje më të lartë dhe mund të kenë nevojë për më shumë përpjekje për zvogëlimin e rrezikut për reputacionin tonë dhe shpenzimeve ligjore në rast mosmarrëveshjesh të mundshme. Çmimet për të gjitha kategoritë reduktohen automatikisht kur një projekt ka qarkullim të lartë, jo vetëm për shkak të numrit të veprimeve, por gjithashtu sepse klienti bëhet i mirënjohur për ne, fiton një reputacion më të mirë dhe paraqet më pak rrezik.  

Faqet e ueb që tregtojnë mallra që mund të dorëzohen fizikisht: veshje, këpucë, parfume, pajisje shtëpiake, bizhuteri dhe mallra të tjera (përveç mallrave të caktuara në kategorinë III). Agjensitë e udhëtimeve, kompanitë e sigurimeve dhe faqet e ueb të organizatave joqeveritare të mirënjohura në nivel global ose kombëtar gjithashtu mund të bëjnë pjesë në këtë kategori (UNICEF, Kryqi i Kuq etj.).

Qarkullimi i 30 ditëve të fundit ose numri i transaksioneve Përqindja Maksimumi   Tarifa fikse

Për tre muajt e parë
pavarësisht qarkullimit (për muajt e parë)

0,75 % 0,15 EUR + 0,07 EUR

0 - 3 000 EUR
0 - 200 transaksione

0,90 % 0,40 EUR + 0,07 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 transaksione

0,85 % 0,30 EUR + 0,07 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 transaksione

0,80 % 0,20 EUR + 0,07 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 transaksione

0,75 % 0,15 EUR + 0,07 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 transaksione

0,70 % 0,12 EUR + 0,07 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 transaksione

0,65 % 0,10 EUR + 0,07 EUR

300 000 EUR dhe më shumë
më shumë se 20 000 transaksione

0,60 % 0,07 EUR + 0,07 EUR

Faqet e ueb që ofrojnë shërbime ose mallra virtuale: karta dhuratash, kreditë virtuale, muzika legale, filmat, etj., dhe gjithashtu të gjitha projektet paysera.tickets. Projekte të tilla, si lojrat online, portalet e promocioneve, etj., gjithashtu mund të caktohen në këtë kategori.

Qarkullimi i 30 ditëve të fundit ose numri i transaksioneve Përqindja Maksimumi   Tarifa fikse

Për tre muajt e parë
pavarësisht qarkullimit (për muajt e parë)

1,25 % 0,75 EUR + 0,07 EUR

0 - 3 000 EUR
0 - 200 transaksione

1,40 % 2,00 EUR + 0,07 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 transaksione

1,35 % 1,50 EUR + 0,07 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 transaksione

1,30 % 1,00 EUR + 0,07 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 transaksione

1,25 % 0,75 EUR + 0,07 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 transaksione

1,20 % 0,60 EUR + 0,07 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 transaksione

1,15 % 0,50 EUR + 0,07 EUR

300 000 EUR dhe më shumë
më shumë se 20 000 transaksione

1,10 % 0,35 EUR + 0,07 EUR
Faqet e ueb që tregtojnë mallra ose shërbime me rrezik të lartë: mallra erotike, suplementet ushqimore (përveç farmacive dhe kompanive të mirënjohura), pajisje përgjimi, etj.
Qarkullimi i 30 ditëve të fundit ose numri i transaksioneve Përqindja Maksimumi   Tarifa fikse

Për tre muajt e parë
pavarësisht qarkullimit (për hapat e parë)

7,65 % 10,50 EUR + 0,12 EUR

0 - 3 000 EUR
0 - 200 transaksione

8,10 % 12,00 EUR + 0,07 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 transaksione

7,65 % 10,50 EUR + 0,07 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 transaksione

7,20 % 9,00 EUR + 0,07 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 transaksione

6,90 % 6,00 EUR + 0,07 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 transaksione

6,60 % 5,10 EUR + 0,07 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 transaksione

6,30 % 4,50 EUR + 0,07 EUR

300 000 EUR dhe më shumë
më shumë se 20 000 transaksione

6,00 % 3,90 EUR + 0,07 EUR