Tarifat për tregti dhe ruajtje të metaleve të çmuarTarifat e parashikuara për blerjen, shitjen dhe tërheqjen fizike të arit mund të ndryshohen në çdo kohë pa njoftim, në varësi të ndryshimeve të tregut.

Tarifat për tërheqje fizike të arit të blerë në degën Paysera*

* Tabelat ofrojnë tarifa për tërheqjen e shufrave të arit ose monedhave që janë blerë tashmë në qendrën e shërbimit të klientit në Vilnus. Ju gjithashtu mund të porosisni dërgesën e arit të blerë në çdo vend kudo në botë. Nëse dëshironi të dini koston e dërgesës së arit në adresën tuaj , ju lutemi kontaktoni kujdesin ndaj klientit.
Çmimet e arit kanë luhatje. Ju mund të kontrolloni duke hyrë në aplikacionin tuaj celular Paysera dhe zgjidhni Më shumë po kontrolloni duke hyrë në aplikacionin tuaj mobil Paysera dhe duke zgjedhurMë shumë > Metalet e çmuara, ose duke hyrë në bankën tuaj online Paysera dhe duke zgjedhur Valuta > Konvertim valutor > XAU

Shenim. Ju gjithashtu mund të porosisni ari më dorëzim të paguar në të gjithë botën.

Shufra ari

Pesha Prodhues nga vlera
1 g Valcambi 25,0 %
2,5 g Valcambi 20,0 %
5 g Valcambi 12,0 %
10 g Valcambi 6,0 %
20 g Valcambi 4,5 %
31,1 g (1 oz.) Valcambi 3,0 %
50 g Valcambi 2,5 %
100 g Valcambi 2,0 %
250 g Valcambi 1,5 %
500 g Valcambi 1,0 %
1000 g Valcambi 0,9 %

Monedha ari

Peshë Emri i monedhes nga vlera
1 ounce (31,1 g) American Buffalo 5,5 %
1 ounce (31,1 g) Britannia 4,5 %
1 ounce (31,1 g) American Gold Eagle 5,5 %
1 ounce (31,1 g) Canadian Maple Leaf 4,5 %
1 ounce (31,1 g) Krugerrand i Afrikës së Jugut 5,0 %
1 ounce (31,1 g) Filarmonia Austriake 5,0 %

Blerja dhe shitja e arit

Valuta Tarifa për blerje të arit
(në ditët e punës nga ora 8 e mëngjesit deri në ora 6 pasdite (UTC + 3))*
Tarifa për të shitur ari
(në ditët e punës nga 8 e mëngjesit deri në 6 pasdite (UTC + 3))*
EUR, USD, BGN, RUB, SEK, PLN, GBP, USD, CHF, AUD, SGD, DKK, NOK, ILS, RON, HKD, NZD, CNY, CZK, HUF, CAD, JPY, TRY, HRK, ZAR, KZT 1,00 % 0,00  %
THB, MXN, INR, RSD, GEL Çmimi do të shfaqet në momentin e blerjes. Çmimi do të shfaqet në momentin e shitjes.

* Tarifat për tregtinë e arit jashtë orarit të punës janë më të larta për shkak të mbylljes së tregut të metaleve të çmuara. Çmimi i saktë i blerjes ose shitjes së metaleve të çmuar do t'i shfaqet klientit në momentin e blerjes ose shitjes në aplikacionin mobil ose bankar në internet.

Ruajtja fizike e metaleve të çmuara

Shërbimi Tarifa
Tarifa mujore për deponimin e metaleve të çmuara
llogaritur për herë të parë në dhjetor 2021* sipas sasisë mesatare të metaleve të magazinuara.
Tarifa ngarkohet nga llogaria e metaleve të çmuara.
 nga vlera