Informata për llogaritë

Përgatitja e letrave dhe dokumenteve në lidhje me llogaritë


Dokumentet përgatiten në gjuhët lituaneze, angleze dhe ruse.
 
Shërbimi Tarifa
Gjenerimi i gjendjes së llogarisë permes Internetit në Sistem Falas
Gjendja e llogarisë deri në 25 faqe konfirmohet me vulë dhe nënshkruhet nga "Paysera LT", UAB. 2,00EUR
çdo faqe shtesë kushton 0,03EUR
Konfirmim me shkrim për një transfer të përfunduar nga "Paysera LT", UAB. 2,00EUR
Kopja e një transferi të konfirmuar me vulë dhe të nënshkruar nga "Paysera LT", UAB. 1,00EUR
Gjendja në llogaritë e hapura dhe bilanci i tyre i konfirmuar me vulë dhe i nënshkruar nga "Paysera LT", UAB. 1,00EUR
Gjendje dhe dokumente të tjera. 2,00EUR
Dërgimi i letrave dhe dokumenteve me postë të regjistruar 2,00EUR