Informata për llogaritë

Përgatitja e dokumenteve në lidhje me llogaritë


Dokumentet përgatiten në të gjitha gjuhët e mbështetura.
 
Shërbimi Tarifa
Gjenerimi i gjendjes së llogarisë permes Internetit në Sistem Falas
Gjendja e llogarisë deri në 25 faqe konfirmohet me vulë dhe nënshkruhet nga "Paysera LT", UAB 2,00 EUR
çdo faqe shtesë kushton 0,03 EUR
Konfirmim me shkrim për një transfer të përfunduar nga "Paysera LT", UAB 2,00 EUR
Kopja e një transferi të konfirmuar me vulë dhe të nënshkruar nga "Paysera LT", UAB 1,00 EUR
2,00 EUR për kompanitë Bullgare
Gjendja në llogaritë e hapura dhe bilanci i tyre i konfirmuar me vulë dhe i nënshkruar nga "Paysera LT", UAB 1,00 EUR
5,00 EUR për kompanitë Bullgare
Deklarata për auditim 10,00 EUR
25,00 EUR për kompanitë Bullgare
Gjendje dhe dokumente të tjera 2,00 EUR
Dërgimi i letrave dhe dokumenteve me postë të regjistruar në Evropë 2,00 EUR
Dërgimi i dokumentave me TNT Kontaktoni Shërbimin ndaj Klientit për çmime
Dërgimi i dokumentave me postë regjistruar në Algjer 5,00 EUR në qytetin e Algjerisë
{ other_algeria_mail }} EUR në qytete tjera të Algjerisë
Lëshimi i Certifikatës së Mbylljes së Llogarisë për kompanitë Bullgare 10 EUR