Tarifat për mbledhjen e pagesave me karta pagesash

Tarifat për mbledhje pagesash me kartën e pagesave prej 01.04.2021

Qarkullimi i 30 ditëve të fundit Numri i veprimeve në 30 ditët e fundit Karta e pagesave e lëshuar në BE Karta e pagesave e lëshuar jashtë BE Minimumi
0 - 50 transaksione 0 - 2 500 EUR 1,45 % 2,90 % 0,15 EUR
51 - 150 transaksione 2501 - 7 500 EUR 1,40 % 2,80 % 0,15 EUR
151 - 250 transaksione 7501 - 12 500 EUR 1,35 % 2,70 % 0,15 EUR
251 - 500 transaksione 12 501 - 25 000 EUR 1,30 % 2,60 % 0,15 EUR
501 - 750 transaksione 25 001 - 37 500 EUR 1,25 % 2,50 % 0,15 EUR
>750 transaksione >37 500 EUR Siguruam një ofertë speciale, ju lutemi Kontaktoni shërbimin e Kujdesit ndaj Klientit

Tarifa të tjera

Shërbimi Tarifa
Tarifa e aktivizimit të shërbimit  
(valutat e vlefshme: EUR, USD, GBP, RUB)
0,00 EUR
Tarifat për rimbursimin e parave me kërkesë të klientit 0,00 EUR, nëse rimbursimi kryhet në të njëjtën ditë deri në mesnatë
0,50 EUR, nëse rimbursimi kryhet në ditën pasardhëse
Përpunimi i Chargeback 30,00 EUR

Tarifat për mbledhje pagesash me kartën e pagesave prej 01.04.2021

# Komisioni tarifor përfundimtar përbëhet nga tarifa e komisionit të kartës dhe tarifa e komisionit të kategorisë së projektit Paysera.
Shërbimi/th> Tarifa
Tarifa e aktivizimit të shërbimit  
(valutat e vlefshme: EUR, USD, RUB, RON)
0,00 EUR
Komisioni tarifor për mbledhjen e pagesave me një kartë pagesash 
Rezervimi i secilës pagesë: 100% - 3 ditë, 5% - 3 muaj. Termat e tjera dhe përqindja e rezervimit të pagesave janë gjithashtu të mundshme (në varësi të tipit të projektit).
0,75 % për kartat e lëshura brenda BE dhe 2,0 % për kartat e lëshuara jashtë BE nga një pagesë
Tarifa për rimbursimin e parave me kërkesë të klientit 0,00 EUR, nëse rimbursimi është kryer në të njëjtën ditë deri në mesnatë
0,50 EUR, nëse rimbursimi është kryer në ditën pasardhëse
përpunimi i Chargeback 30,00 EUR

+

Kategoria e projektit Paysera

Çmimet kategorizohen, pasi disa dyqane kërkojnë mbikëqyrje më të ngushtë dhe mund të kenë nevojë për shumë përpjekje në reduktimin e rrezikut ndaj reputacionit tonë dhe shpenzime ligjore në rast mosmarrëveshjesh të mundshme. Çmimet për të gjitha kategoritë reduktohen automatikisht kur një projekt arrin pjesëmarrje më të lartë, jo vetëm për shkak të numrit të veprimeve, por edhe për shkak se klienti bëhet i mirënjohur për ne, fiton një reputacion më të mirë dhe paraqet më pak rrezik. 

Faqet e ueb që tregtojnë mallra që mund të dorëzohen fizikisht: veshje, këpucë, parfume, pajisje shtëpiake, bizhuteri dhe mallra të tjera (përveç mallrave të caktuara në kategorinë III). Agjensitë e udhëtimeve, kompanitë e sigurimeve dhe faqet ueb të organizatave joqeveritare, të njohura në nivel global ose kombëtar gjithashtu mund t'i përkasin kësaj kategorie (UNICEF, Kryqi i Kuq etj.).
Qarkullimi i 30 ditëve të fundit ose numri i transaksioneve Përqindja Maksimum   Tarifë fikse

Për tre muajt e parë
pavarësisht qarkullimit (për hapat e parë)

0,75 % 0,15 EUR + 0,07 EUR

0 - 3 000 EUR
0 - 200 transaksione

0,90 % 0,40 EUR + 0,07 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 transaksione

0,85 % 0,30 EUR + 0,07 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 transaksione

0,80 % 0,20 EUR + 0,07 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 transaksione

0,75 % 0,15 EUR + 0,07 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 transaksione

0,70 % 0,12 EUR + 0,07 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 transaksione

0,65 % 0,10 EUR + 0,07 EUR

300 000 EUR dhe më shumë
më shumë se 20 000 transaksione

0,60 % 0,07 EUR + 0,07 EUR
Faqet e ueb që ofrojnë shërbime ose mallra virtuale: kartat e dhuratave, kreditë virtuale, muzika legale, filmat, etj., dhe gjithashtu të gjitha projektet paysera.tickets. Projekte të tilla, si lojërat e internetit, portalet e reklamave, etj., gjithashtu mund t'i përkasin kësaj kategorie.
Qarkullimi i 30 ditëve të fundit ose numri i transaksioneve Përqindja Maksimumi   Tarifa fikse

Për tre muajt e parë
pavarësisht qarkullimit (për muajt e parë)

1,25 % 0,75 EUR + 0,07 EUR

0 - 3 000 EUR
0 - 200 transaksione

1,40 % 2,00 EUR + 0,07 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 transaksione

1,35 % 1,50 EUR + 0,07 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 transaksione

1,30 % 1,00 EUR + 0,07 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 transaksione

1,25 % 0,75 EUR + 0,07 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 transaksione

1,20 % 0,60 EUR + 0,07 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 transaksione

1,15 % 0,50 EUR + 0,07 EUR

300 000 EUR dhe më shumë
më shumë se 20 000 transaksione

1,10 % 0,35 EUR + 0,07 EUR
Faqet ueb që tregtojnë mallra ose shërbime me rrezik të lartë: mallra erotike, ushqime suplementare (përveç farmacive dhe kompanive të mëdha të njohura), pajisje përgjimi, etj.
Qarkullimi i 30 ditëve të fundit ose numri i transaksioneve Përqindja Maksimumi   Tarifa fikse

Për tre muajt e parë
pavarësisht qarkullimit (për hapat e parë)

7,65 % 10,50 EUR + 0,07 EUR

0 - 3 000 EUR
0 - 200 transaksione

8,10 % 12,00 EUR + 0,07 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 transaksione

7,65 % 10,50 EUR + 0,07 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 transaksione

7,20 % 9,00 EUR + 0,07 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 transaksione

6,90 % 6,00 EUR + 0,07 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 transaksione

6,60 % 5,10 EUR + 0,07 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 transaksione

6,30 % 4,50 EUR + 0,07 EUR

300 000 EUR dhe më shumë
më shumë se 20 000 transaksione

6,00 % 3,90 EUR + 0,07 EUR