Tarifat për shërbime të tjera të lidhura me transfertat

Shumica e shërbimeve Paysera i ofrohen klientëve me çmimin e kostos. Zakonisht, kjo përfshin vetëm tarifat e ngarkuara nga partnerët tanë, por ndonjëherë ofrimi i shërbimit kërkon angazhim burimesh njerëzore dhe si rrjedhojë duhet vendosur si kosto:

Shërbimi Tarifa
Kreditimi i parave në llogari sipas udhëzimeve Pa pagesë
Tarifa për rimbushje të pavlefshme të llogarisë kur pagesa kryhet me qëllim jo korrekt (jo sipas udhëzimeve) 1,00 EUR
Tarifa për rimbushje të pavlefshme të llogarisë kur kryhet në një bankë ndryshe nga ajo e dhënë tek udhëzimet 1,00% nga shuma e transferuar,
but no more than 13,03 EUR + shpenzimet aktuale bankare
Tarifa për rimbursim kur pagesa nuk mund të kreditohet në llogarinë e përfituesit (p.sh. për shkak të të dhënave të gabuara të pagesës) 1,00 EUR + shpenzimet aktuale bankare
Specifikimi i të dhënave/anullimi *** /hetimi i një transferte ndërkombëtare kur transferta është dërguar tashmë nga sistemi Paysera 1,45 EUR + shpenzimet aktuale bankare
(from 10,00 EUR up to 80,00 EUR)*
Anullimi*** i transfertës SEPA 2,00 EUR kur ende nuk është dërguar nga Paysera
10,00 EURkur është dërguar nga Paysera dhe ende nuk kanë kaluar 10 ditë kalendarike
21,45 EUR kur është dërguar nga Paysera dhe tashmë kanë kaluar 10 ditë kalendarike
Anullimi i një transferte urgjente në EUR në Lituani*** 1,45 EUR + shpenzimet bankare aktuale (prej 0,29 EUR deri në29,00 EUR)*
Konfirmimi për përfundimin e transferte ndërkombëtare nga banka korrespondente ose sigurimi i një kopje të njoftimit (kopja SWIFT) nga 10,00 EUR deri në 20,00 EUR
Tarifa e Sistemit të Informacionit të Kufizimeve të Fluksit të Parasë-Cash-Flow (PLAIS) Tarifa e Sistemit të Informacionit + 1,00 EUR
(Paysera tarifa për debitim të detyruar)

* Në rast të anullimit të transfertës: termat e rimbursimit janë në varësi të konfirmimit të chargeback nga përfituesi. Proçesi i Chargeback mund të kërkojë deri në një muaj (për transfertat SEPA - deri në 10 ditë). Jo e gjithë shuma mund të kthehet pasi banka e përfituesit dhe bankat korresponduese mund të mbajnë tarifa. Një tarifë chargeback aplikohet në çdo rast.

** Tarifat varet nga normat e aplikuara nga banka korresponduese.