Pdf
Kthehu te lista

E përditësuar më: 01-10-2017

Aplikacioni mobil Paysera i shitësve me pakicë

Konceptet bazike:

Marrëveshja e përgjithshme ‒  Marrëveshja e shërbimit të pagesave të përgjithshme, e aplikuar tek Tregtari.

Aplikacioni Paysera – një aplikacion mobil për menaxhimin e llogarisë Paysera, i instaluar dhe përdorur në pajisjet mobile.

Aplikacioni Paysera i shitësve me pakicë – një aplikacion mobil për mbledhjen e pagesave në Llogarinë Paysera nga Tregtarët, i instaluar dhe përdorur në pajisje të lëvizshme.

Identifikuesi i tregtarit -  QR (kod unik vizual) ose kodi BAR i dhënë në pikën e shitjes, i përdorur për të identifikuar pikën e shitjes dhe lejimin e shfaqjes së informacionit në lidhje me mallrat ose shërbimet e porositura nga Klienti në Pikën e Shitjes dhe çmimin e tyre me ndihmën e një pajisje celulare.

Kushtet kryesore të përdorimit

1. Aplikacioni Paysera Retailers siguron mundësinë që Tregtarët të mbledhin pagesa për mallra dhe shërbime në Pikat e shitjes nga Blerësit që përdorin Aplikacionin Paysera. 

2. Për të përdorur aplikacionin Paysera të shitësve me pakicë, Tregtari duhet të shkarkojë dhe instalojë Aplikacionin Paysera Retailer në pajisjen e tij mobile.

3. Shkarkimi dhe përdorimi i Aplikacionit Paysera të shitësve me pakicë është pa pagesë. Klienti duhet të sigurohet që ai shkarkon dhe instalon Aplikacionin e Shitësve me Pakicë Paysera në pajisjen e tij/saj të lëvizshme vetëm nga webfaqet e treguara nga Paysera.

4. Kur përdorni Aplikacionin Paysera të Shitësve me Pakicë, të gjitha kushtet e Marrëveshjes së Përgjithshme dhe kushtet e parashtruara në Shtojcë "Mbledhja e Pagesave në Pikat e shitjes" aplikohen tek Tregtari.

5. Tregtari (ose personat e autorizuar prej tij/saj) kyçen në aplikacionin Paysera Retailer duke përdorur emrin dhe fjalëkalimin e llogarisë së tij/saj Paysera.

6. Me ndihmën e Aplikacionit Paysera Retailer, Tregtari mund të kryejë gjithashtu rimbursimet e pagesave sipas kushteve të përzgjedhura dhe të treguara në Projekt.

7. Tregtari merr përgjegjësinë e plotë për sigurinë dhe përdorimin e autorizuar dhe të përshtatshëm të pajisjes së Tregtarit ku instalohet Paysera Retailer; udhëzimin e duhur të personave të autorizuar për të pranuar pagesa për shërbime dhe mallra; sigurimin e autoritetit për ta.

8. Mbledhja e pagesave për mallra ose shërbime duke përdorur Aplikacionin Paysera të shitësve me pakicë mund të kryhet në mënyrën e mëposhtme:

8.1. Shuma për mallra / shërbime futet në pajisjen (një arkë ose një pajisje celulare) të Tregtarit, ku Aplikacioni për Shitje me Pakicë Paysera është instaluar dhe Identifikuesi i Tregtarit gjenerohet për mallrat / shërbimet specifike të zgjedhura nga Blerësi. Tregtari siguron identifikuesin e Tregtarit për Blerësin që t'a skanojë.

8.2. Blerësi skanon identifikuesin e Tregtarit të dhënë në Pikën e shitjes së Tregtarit duke përdorur Aplikacionin Paysera në pajisjen e tij / saj të lëvizshme, sheh shumën e pagueshme dhe konfirmon pagesën për mallrat ose shërbimet e treguara.

8.3. Statusi i operacionit të pagesës shfaqet në pajisjen e Tregtarit. Nëse operacioni është i suksesshëm, një transfer pagese kryhet nga Llogaria Paysera e Blerësit në Llogarinë Paysera të Tregtarit, dhe Tregtari mund t'i ofrojë mallra ose shërbime Blerësit.