Tarifat e kreditimit të parave

Shtimi i fondeve në llogarinë tuaj Paysera është falas, përveç kur pagesa e ardhur kryhet përmes sistemi TARGET2 . Në një rast të tillë, ju do të aplikoni me tarifën e kreditimit 3,00 EUR.

Përveç kësaj, ndonjëherë banka e dërguesit ngarkon një tarifë shtesë për transferimin. Meqenëse varet nga shumë faktorë, siç është vendi, monedha dhe banka dërguese, mund ta shihni vetëm duke gjeneruar udhëzime transferimi.

Për të mësuar se cila tarifë do të aplikohet për ju, ju lutemi identifikohuni në llogarinë tuaj Paysera dhe në menunë e majtë zgjidhni Shtoni fonde ( 1 ). Në dritaren e re zgjidhni vendin ( 2 ) dhe monedhën ( 3 ) të transferimit, dhe klikoni mbi Përditësoni udhëzimet ( 4 ).

#

Sistemi do t'ju tregojë një listë të bankave nga e cila mund të vini deri në llogarinë tuaj Paysera. Pasi të zgjidhni një bankë ( 1 ) dhe të vendosni shumën e transferimit në fushën nën listë, sistemi do të shfaqë tarifën e komisionit ( 2 ) për kreditimin e parave.

#