Dërgoni para për të marrë para të gatshme!

Dërgoni para edhe për njerëzit pa llogari bankare! Shijoni një proces të thjeshtë transferi parash, shërbim të shpejtë dhe tarifa të ulëta

Shërbimi është aktualisht i disponueshëm për transferet me Ukrainë.

Ju duhet të jeni klient i Paysera për të realizuar transfer.

REGJISTROHU FALAS
#
Merrni para nga shumë vende të ndryshme.

Shikoni lokacionet >
#
Paratë do të arrijnë te marrësi në 10-20 minuta.
#
Marrësi nuk duhet të ketë një llogari bankare për të marrë shuma të vogla parash.
#
Mjafton të dini emrin e marrësit dhe datën e lindjes për të transferuar paratë.

Si punon?

 1. Hapni fillimisht një llogari Paysera (është FALAS!) dhe vazhdoni identifikimin.
  Video udhëzimet >
 1. Një klient (dërguesi) Paysera plotëson formen e transferit për para në e banking.
  Hyni në bank.paysera-ks.com > zgjidhni Transferet nga menyja në të majtë > Marrja e parave.
 1. Brenda 10 minutash, klienti (dërguesi) Paysera merr kodin e marrjes së parave të gatshme.
 1. Klienti kodin për marrjen e keshit me pranuesin.
 1. Pranuesi duhet të shkojë në njeren tek lokacionet për marrjen e parave.
 2. Pranuesi duhet të tregoj kodin për kesh DHE një kartelë identiteti ose një pasaportë (të brendshme ose ndërkombëtare) tek arkatari.
 3. Pranuesi mer kesh.
#
#

Kush mund të dërgojë dhe të marrë para?

Dërguesi duhet të jetë:

Klient i Paysera

Një person privat (jo një llogari biznesi)

Marrësi duhet të jetë:

Të paktën 18 vjeç

Të ketë kartelë identiteti ose pasaportë (të brendshme ose ndërkombëtare)

⚠️ Marrësi nuk duhet të jetë klient i bankës Paysera ose IPS Globus. Një llogari Globus nevojitet vetëm nëse dëshironi të transferoni shuma më të mëdha parash sesa lejojnë limitet e transfereve të marrjes së parave.

Tarifat, monedhat dhe limitet

Tarifa për shërbimin
Tarifë e vogël prej 2,3 % e shumës së transferit aplikohet gjatë dërgimit të parave. Nuk ka asnjë tarifë për tërheqjen e fondeve.

Valuta
Aktualisht, transferet e marrjes së parave mund të bëhen vetëm në Euro. Gjatë tërheqjes së parave të gatshme, marrësi mund të kërkojë këmbim valutor, nëse është e mundur në vendin e marrjes.

Limitet
Shuma mujore e transaksionit nuk duhet të kalojë 4677 EUR.

ℹ️ Mund të transferohen edhe shuma më të mëdha nëse këto limite nuk janë të mjaftueshme. Megjithatë, nëse limiti tejkalohet, IPS Globus do të hapë një llogari bankare për marrësin në të cilën do të kreditohet pagesa.

#

Pyetjet më të shpeshta

Për momentin, transferet e parave mund të arkëtohen në vende të ndryshme të bankës IPS Globus në të gjithë Ukrainën. Mund t'i gjeni të gjitha këtu.

Marrësi nuk duhet të jetë klient i bankës IPS Globus për të tërhequr fondet, por duhet të ketë një dokument identifikimi (kartelë identiteti, pasaportë të brendshme ose ndërkombëtare) dhe kodin për terheqje.

Kur plotësoni formularin e transferit, do t'ju kërkohet të:

Zgjidhni vendin e marrësit (për momentin vetëm Ukraina është në dispozicion);
Zgjidhni sistemin e pagesave – bankë për marrje (për momentin është në dispozicion vetëm IPS Globus);
Zgjidhni shumën e dëshiruar për të dërguar (shih limitet e transferit);
Shkruani emrin, mbiemrin dhe datën e lindjes së marrësit.

Informacioni rreth dërguesit do të plotësohet automatikisht me informacionin nga llogaria e dërguesit Paysera;

#
Kodi i marrjes së parave të gatshme do të gjenerohet brenda 10 minutave nga krijimi i transferit.
Për të gjetur atë, kyçuni në bank.paysera-ks.com > zgedh Transferet nga menuja në të majtë > Lista e transfereve.
#

Nëse ndodh ndonjë problem në lidhje me transferin për marrjen e parave të gatshme - Kontaktoni Shërbimin ndaj Klientit, dhe ne do t'ju ndihmojmë. Megjithatë, bëjeni menjëherë, përpara se marrësi të tërheqë fondet.

Siguria është nr. 1 prioritet. Të gjithë dërguesit janë klientë të identifikuar plotësisht të Paysera dhe të gjithë marrësit duhet të ofrojnë dokumente të vlefshme identifikimi dhe kode të marrjes së parave për të tërhequr paratë.

Paysera ka 24/7 suport në Anglisht, që do të thotë se nëse bëni një gabim ose ka një problem me transferin tuaj - mund të kontaktoni konsulentët tanë në çdo kohë.

Paysera gjithashtu kryen transfere të ndryshme lokale dhe ndërkombëtare në llogaritë bankare dhe institucionet e pagesave në monedha të ndryshme.

Lexoni më shumë në lidhje me transferin e parave me Paysera >