Transferet në Webmoney
 Çka është WebMoney?
 

WebMoney është një sistem elektronik i pagesave elektronike në Rusi që ofron mundësi për përdoruesit që të paguajnë për mallrat në internet në mënyrë të përshtatshme dhe të sigurtë.

Si mund t'i transferoj paratë në WebMoney?

Kryerja e transfereve në sistemin WebMoney është e shpejtë dhe e lehtë. Hyni në Paysera dhe zgjidhni "WebMoney transferet" në menunë e majtë.

Sa kushton një transfer?

Transferet nga Paysera në WebMoney kushtojnë 0,8% + 0,29 EUR. Është një nga mënyrat më të lira për të shtuar fonde për sistemin WebMoney në treg.
 

Sa shpejtë transferohet paraja?

Transferimet në sistemin WebMoney kryhen brenda 15 minutave, 7 ditë në javë nga ora 8 AM deri në orën 8 PM ( UTC+).

Cilat valuta mund t'i transferoj?

Paysera kryen transferime tek WebMoney vetëm në USD. Nëse keni ndonjë valutë tjetër në llogarinë tuaj Paysera, ju mund t'a shkëmbeni atë me çmime më të favorshme në treg.
 

A mund të mbledh pagesa nëpërmjet WebMoney?

Për mbledhjen e pagesave klienti është ngarkuar me një tarifë prej 0.8%, por jo më pak se 0,01 USD dhe jo më shumë se 50 USD + Tarifa e Pagesës për projektin në varësi të llojit të projektit dhe qarkullimit.