Sa kushtojnë 10 transfere në euro?#
Transferet në banka në vendet evropiane ku monedha kombëtare është kosto mesatare rreth 0,15 EUR. Krahasoni çmimet për 10 transfere në EUR nga disa banka, kur lloji i transferit është SEPA.
#
Transferet në vendet ku monedha kombëtare nuk është EUR mund të kushtojë nga 1 EUR deri në 100 EUR. Krahasoni çmimet për 10 transfere në EUR në vendet e tjera nga disa banka.

Ku duhet të shkëmbej para kur kryej një transfer?#
Ju dëshironi të transferoni 1000 USD tek marrësi që ka një llogari bankare në një bankë në BE. Marrësi do të donte të merrte para në EUR.


 

#
Ju dëshironi të transferoni 1000 PLN tek marrësi që ka një llogari bankare në një bankë në BE. Marrësi do të donte të merrte para në EUR.

#
JJu dëshironi të transferoni 1000 EUR në llogarinë bankare të marrësit në një bankë kanadeze. Marrësi kërkon të marrë paratë në EUR.

#
Ju dëshironi të transferoni 1000 GBP te marrësi që ka një llogari bankare në një bankë në BE. Marrësi do të donte të merrte para në EUR.

#
Ju jeni duke këmbyer valutën: 50 000 PLN në EUR.

#
Ju jeni duke këmbyer valutën: 10 000 GBP në USD.