Pdf
Kthehu te përmbajtja

Politika e privatësisë së kartelës së debitit Visa

Shërbimi Financiar i Contisit të Kufizuar ose Institucioni Financiar "Contis", UAB ("ne", ose "tonë") është i përkushtuar për të mbrojtur dhe respektuar privatësinë tuaj.

Kjo politikë së bashku me Termet dhe kushtet e llogarisë së kartelës së debitit Visa dhe çdo dokument tjetër i referuar në të, përcakton bazën mbi të cilën ndonjë e dhënë personale që ne mbledhim nga ju, apo për ju, në faqen e Paysera ose në aplikacionin Paysera,kur komunikoni me ne me email, telefon, ose postë do të përpunohet nga ne.

Ne do të jemi kontrolluesi i të dhënave tuaja personale të cilat na i siguroni ose që mblidhen nga ne për ju. Kjo do të thotë që ne jemi përgjegjës për të vendosur se si i mbajmë dhe i përdorim të dhënat personale për ju dhe se nga ne kërkohet që t'ju njoftojmë për informacionet që përmbahet në këto politika. Ju lutemi lexoni në vijim me kujdes për të kuptuar pikëpamjet dhe praktikat tona në lidhje me të dhënat tuaja personale dhe si do t'i trajtojmë ato. Termet dhe Kushtet e llogarisë suaj do të identifikojnë se cila kompani Contis është kontrolluese e të dhënave tuaja personale.

Ne mund të pajisemi me këto të dhëna nga një klient i yni Paysera LT, UAB që siguron Faqe të internetit ose Aplikacion për qëllimin e aplikimit për llogari dhe ofrimin e disa shërbimeve të llogarisë. Paysera LT, UAB është një kontrollues i pavarur i të dhënave dhe gjithashtu do të veprojë si një përpunues i yni. Për informacione të mëtejshme në lidhje me llojin e të dhënave personale që ndajmë me klientin dhe përdorimet e bëra prej tyre nga ato të dhëna, shihni pjesën më poshtë të ndarjes së të dhënave të kësaj Politike. Ju gjithashtu duhet të lexoni Politikën e Privatësisë së Klientiti cili është në dispozicion në faqen e internetit ose Aplikacion.

Nëse keni ndonjë pyetje, mund të na kontaktoni duke përdorur detajet e dhëna në fund të kësaj Politike në pjesën "Kontaktoni me ne".

Sigurimi i përdorimit të ligjshëm të të dhënave tuaja personale

Ne do të përdorim të dhënat tuaja personale vetëm atje ku kemi një bazë të ligjshme për ta bërë këtë. Zakonisht do të përdorim vetëm të dhënat tuaja:

 1. kur është e nevojshme që ne të lidhim dhe/ose të kryejmë një kontratë me ju (për shembull, për të krijuar llogarinë tuaj dhe për t'ju ofruar shërbimet tona);
 2. në një mënyrë që mund të pritet në mënyrë të arsyeshme si pjesë e drejtimit të biznesit tonë dhe e cila nuk ndikon materialisht në interesat, të drejtat ose liritë tuaja. Për shembull, ne mund të mbledhim informacione teknike rreth jush kur vizitoni Faqene internetit ose Aplikacionin tonë për të përmirësuar përvojën tuaj në Faqe apo Aplikacion. Ju lutemi na kontaktoni duke përdorur detajet më poshtë nëse dëshironi më shumë informacion në lidhje me këtë;
 3. kur duhet të respektojmë detyrimet tona ligjore. Për shembull, për të dhënë detaje të njerëzve që janë përfshirë në mashtrim dhe për të kryer kontrolle kundër pastrimit të parave;
 4. në disa raste, kur ju keni rënë dakord për ne duke përdorur të dhënat tuaja, për shembull, ku regjistroheni në gazetën tonë të postës elektronike.

Detaje të mëtejshme se si do t'i përdorim të dhënat tuaja personale jepen më poshtë.

Çfarë informacioni mbledhim nga ju dhe si i përdorim ato

Kur aplikoni për të krijuar një llogari

Kur aplikoni për të krijuar një llogari në Faqen e internetit ose Aplikacion, do të duhet të mbledhim disa ose të gjitha detajet e mëposhtme në lidhje me ju:

 • Emri
 • Adresat e banimit (aktuale dhe të mëparshme)
 • Emri i biznesit
 • Adresa e biznesit
 • Data e lindjes
 • Gjinia
 • Email adresa
 • Numrat e telefonit
 • Numrat e dokumenteve të identitetit si pasaporta, lejeqëndrimi ose letërnjoftimi
 • Imazhi ose fotoja juaj

Ne do t'i përdorim këto informacione për qëllime të përpunimit të aplikacionit tuaj dhe, nëse aplikimi juaj është i suksesshëm, krijimin dhe menaxhimin e llogarisë tuaj dhe sigurimin e produkteve ose shërbimeve që ju kërkoni. Nëse keni rënë dakord, ne gjithashtu do t'ju dërgojmë gazetën tonë me email.

Ju nuk do të jeni në gjendje të aplikoni për të krijuar një llogari ose për të porositur produkte ose shërbime nga ne pa dhënë këtë informacion.

Ky informacion duhet të na ofrohet nga klienti, ne do të bëhemi kontrollues i të dhënave pasi të marrim nga ata.

Çeqet e mashtrimit dhe pastrimit të parave

Në mënyrë që të përpunojmë aplikimin tuaj dhe para se të përmbushim porosinë tuaj dhe t'ju ofrojmë shërbime, mallra ose financime, ne do të përdorim informacionin që ju siguruat për të krijuar llogarinë tuaj për të ndërmarrë kontrolle për qëllime të parandalimit të mashtrimit dhe pastrimit të parave, dhe ne do të na duhet të verifikojmë identitetin tuaj. Kjo mund të përfshijë ndarjen e të dhënave tuaja personale me agjencitë e parandalimit të mashtrimit. Ne do të vazhdojmë t'i kryejmë këto kontrolle në baza të rregullta ndërsa ju jeni një klient i yni.

Kur ne dhe agjencitë e parandalimit të mashtrimit përpunojmë të dhënat tuaja personale, ne e bëjmë këtë mbi bazën që kemi një interes të ligjshëm në parandalimin e mashtrimit dhe pastrimit të parave dhe për të verifikuar identitetin, në mënyrë që të mbrojmë biznesin tonë dhe të jemi në përputhje me ligjet që zbatohen për ne . Një përpunim i tillë është gjithashtu një kërkesë kontraktuale e shërbimeve ose financimit që ju keni kërkuar.

Ne dhe agjencitë e parandalimit të mashtrimit gjithashtu mund t'i lejojmë agjencitë e zbatimit të ligjit të kenë qasje dhe të përdorin të dhënat tuaja personale për të zbuluar, hetuar dhe parandaluar krimin.

Agjencitë e parandalimit të mashtrimit mund të mbajnë të dhënat tuaja personale për periudha të ndryshme kohore dhe nëse konsiderohet se paraqesni rrezik mashtrimi ose pastrimi parash, të dhënat tuaja mund të mbahen deri në gjashtë vjet.

Vendime të automatizuara

Si pjesë e përpunimit të të dhënave tuaja personale, vendimet mund të merren me mjete të automatizuara. Kjo do të thotë që ne mund të vendosim automatikisht që ju të paraqisni një rrezik mashtrimi ose pastrimi parash nëse:

 • përpunimi ynë zbulon që sjellja juaj të jetë në përputhje me atë të mashtruesve të njohur ose pastruesve të parave; ose është në kundërshtim me paraqitjet tuaja të mëparshme; ose
 • ju duket se e keni fshehur qëllimisht identitetin tuaj të vërtetë.

Ju keni të drejta në lidhje me vendimmarrjen e automatizuar: nëse doni të dini më shumë, ju lutemi na kontaktoni duke përdorur detajet më poshtë.

Pasojat e përpunimit

Nëse ne ose një agjenci e parandalimit të mashtrimit konstatojmë se ju paraqisni një rrezik mashtrimi ose pastrimi parash, ne mund të refuzojmë të sigurojmë shërbimet dhe financimin që keni kërkuar ose ne mund të ndalojmë ofrimin e shërbimeve ekzistuese për ju.

Një rekord i çdo rreziku të mashtrimit ose pastrimit të parave do të mbahet nga agjencitë e parandalimit të mashtrimit dhe mund të rezultojë në të tjerët që refuzojnë të ju ofrojnë shërbime, financime ose punësim. Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë, ju lutemi na kontaktoni në detajet më poshtë.

Përpos përpunimit të automatizuar të përcaktuar më sipër, ne nuk do të kryejmë vendimmarrje të automatizuar vetëm duke përdorur të dhënat tuaja personale.

Kur të na kontaktoni

Kur të na kontaktoni, do të duhet të mbledhim të dhëna personale për ju për të verifikuar identitetin tuaj para se t'ju zbulojmë ndonjë informacion për qëllime të sigurisë së të dhënave. Ne nuk do të mundemi të shqyrtojmë pyetjen tuaj nëse nuk siguroni informacionin që ne kërkojmë. Ne gjithashtu mund të mbledhim çdo të dhënë tjetër personale që ju vendosni të na jepni kur komunikoni me ne. Ne do t'i përdorim ato të dhëna personale vetëm për qëllimet e trajtimit të kërkimit tuaj.

Mjetet, qëllimi dhe baza ligjore për përpunimin e të dhënave

Ne përdorim të dhënat tuaja personale për qëllime të ndryshme që lidhen me përdorimin tuaj të llogarisë dhe shërbimeve. Ne do të përpunojmë të dhënat tuaja atje ku kemi një bazë të ligjshme për ta bërë këtë. Zakonisht do të përdorim vetëm të dhënat tuaja kur:

 1. kur është e nevojshme që ne të lidhim dhe/ose të kryejmë një kontratë me ju. Për shembull, për të krijuar llogarinë tuaj dhe për t'ju ofruar shërbime pagese;
 2. në një mënyrë që mund të pritet të t jetë e arsyeshme si pjesë e drejtimit të biznesit tonë dhe e cila nuk ndikon materialisht në interesat, të drejtat ose liritë tuaja. Për shembull, për të përmirësuar mënyrën se si ne menaxhojmë dhe përpunojmë pagesat tuaja;
 3. të respektojmë detyrimet tona ligjore. Për shembull, për të dhënë detaje të njerëzve që janë përfshirë në mashtrim dhe për të kryer kontrolle kundër pastrimit të parave.

Ne përdorim të dhënat tuaja personale për qëllimet e mëposhtme:

 • për të krijuar dhe menaxhuar llogarinë tuaj me ne;
 • për të përpunuar transaksionet e pagesave nga dhe në llogarinë tuaj;
 • për të kryer kontrollet e kërkuara në identitetin tuaj dhe për të monitoruar përdorimin tuaj të llogarisë tuaj për të kontrolluar për mashtrim;
 • për të lehtësuar përdorimin e llogarisë tuaj;
 • për të komunikuar me ju dhe për t'ju siguruar mbështetjen e klientit;
 • për të ndarë informacionin me furnitorët tanë dhe palët e tjera të treta (të tilla si institucionet bankare, lehtësuesit e pagesave dhe operatorët e kartelave) aty ku kërkohet.

Tabela më poshtë përcakton informacione të mëtejshme në lidhje me qëllimet për të cilat ne përdorim të dhëna për ju, me metodat përkatëse të mbledhjes dhe bazën ligjore që mbështetemi në përdorimin e tyre.

QËLLIMI
BAZA LIGJORE PËR PROCESIM

Krijimi dhe menaxhimi i llogarisë tuaj

 • të aplikoni dhe të krijoni llogarinë tuaj
 • për të administruar dhe menaxhuar llogarinë tuaj
 • për të ruajtur informacionin e profilit të llogarisë tuaj

Për të përmbushur detyrimet tona kontraktuale ndaj jush në sigurimin e llogarisë dhe shërbimeve.

Interesat tanë legjitimë në funksionimin dhe përmirësimin e shërbimeve tona ndaj jush.

Detyrimet tona ligjore për të qenë në përputhje me rregulloret që vlejnë për ne.

Kryerja e kontrolleve të identifikimit dhe mashtrimit
 • për të kryer kontrollet e kërkuara në identitetin tuaj dhe për t'ju mundësuar që të përdorni llogarinë dhe kartelën tuaj

Për të përmbushur detyrimet tona kontraktuale ndaj jush në ofrimin e saktë të llogarisë dhe shërbimeve.

Interesat tanë legjitimë në funksionimin dhe përmirësimin e shërbimeve tona ndaj jush dhe mënyrën se si ne merremi me krimin financiar.

Detyrimet tona ligjore për të qenë në përputhje me rregulloret që vlejnë për ne.

Lehtësimi i përdorimit të llogarisë dhe kartelës suaj

 • për të administruar transaksionet tuaja financiare (p.sh., pagesa, rimbursime, kthim parash, transferime, etj.)
 • për të dhënë detaje të transaksioneve tuaja
 • për të mbajtur të dhënat e transaksioneve dhe aktiviteteve tuaja shpenzuese

Për të përmbushur detyrimet tona kontraktuale ndaj jush në sigurimin e llogarisë dhe shërbimeve.

Interesat tanë legjitimë në funksionimin dhe përmirësimin e shërbimeve tona ndaj jush.

Detyrimet tona ligjore për të qenë në përputhje me rregulloret që vlejnë për ne.

Monitorimi i përdorimit tuaj të llogarisë dhe kartelës për të zbuluar sjellje mashtruese
 • për të zbuluar dhe parandaluar krimin financiar
 • për të përmbushur detyrimet tona ligjore dhe rregullatore
 • për të menaxhuar rrezikun për ne, ju dhe përdoruesit tanë të tjerë

Për të përmbushur detyrimet tona kontraktuale ndaj jush në ofrimin e saktë të llogarisë dhe shërbimeve.

Interesat tanë legjitimë në funksionimin dhe përmirësimin e shërbimeve tona ndaj jush dhe mënyrën se si ne merremi me krimin financiar.

Detyrimet tona ligjore për të qenë në përputhje me rregulloret që vlejnë për ne.

Komunikimi me ju dhe sigurimi i suportit për klientin
 • për të hetuar ankesën ose pyetjen tuaj
 • për t'ju ofruar informacion të rëndësishëm ose informuar në lidhje me ndryshimet në termat dhe kushtet tuaja

Për të përmbushur detyrimet tona kontraktuale ndaj jush në sigurimin e llogarisë dhe shërbimeve.

Interesat tanë legjitimë në funksionimin dhe përmirësimin e shërbimeve tona ndaj jush.

Detyrimet tona ligjore për të qenë në përputhje me rregulloret që vlejnë për ne.

Ndarja e të dhënave me furnitorët tanë dhe palët e tjera të treta (të tilla si institucionet bankare, lehtësuesit e pagesave dhe operatorët e kartelave) aty ku kërkohet
 • see the Zbulimi i seksionit të informacionit tuaj për më shumë informacione

Për të përmbushur detyrimet tona kontraktuale ndaj jush në sigurimin e llogarisë dhe shërbimeve.

Interesat tanë legjitimë në funksionimin dhe përmirësimin e shërbimeve tona ndaj jush.

Detyrimet tona ligjore për të qenë në përputhje me rregulloret që vlejnë për ne.

Ndarja e të dhënave me Paysera LT, UAB në mënyrë që Paysera LT, UAB të:
 • administroj, menaxhoj dhe siguroj aplikacionin dhe faqen e internetit të Paysera LT, menaxhoj marrëdhëniet e tyre me ju dhe ju dorëzoni përmbajtje përkatëse
 • të analizojë dhe zhvillojë produkte dhe shërbime të tjera
 • siguroni mbështetjen e klientit për ju në lidhje me llogarinë, kartelën dhe pagesat

Për të përmbushur detyrimet tona kontraktuale ndaj jush në sigurimin e llogarisë dhe shërbimeve.

Interesat tanë legjitimë në funksionimin dhe përmirësimin e shërbimeve tona ndaj jush.

Detyrimet tona ligjore për të qenë në përputhje me rregulloret që vlejnë për ne.

Informacioni që marrim nga burime të tjera

Ne punojmë gjithashtu ngushtë me palë të treta (përfshirë, për shembull agjencitë e verifikimit të identitetit, agjencitë e marketingut dhe agjencitë e parandalimit të mashtrimit) dhe mund të marrim informacione rreth jush prej tyre për qëllime të verifikimit të identitetit, marketingut dhe parandalimit të mashtrimit.

Ndryshimi i qëllimit

Ne do t'i përdorim të dhënat tuaja personale vetëm për qëllimet për të cilat i kemi mbledhur, përveç nëse konsiderojmë në mënyrë të arsyeshme që duhet t'i përdorim ato për një arsye tjetër dhe se arsyeja është në përputhje me qëllimin origjinal. Nëse duhet të përdorim të dhënat tuaja personale për një qëllim pa lidhje, ne zakonisht do t'ju njoftojmë dhe do t'ju shpjegojmë bazën ligjore që na lejon ta bëjmë këtë.

Zbulimi i informacionit tuaj

Ne do t'ua zbulojmë informacionin tuaj:

 • Agjencive të parandalimit të mashtrimit, shërbimeve të verifikimit të identitetit dhe organizata të tjera me qëllim parandalimin e mashtrimit dhe pastrimit të parave. Për shembull, ne ndajmë të dhënat tuaja personale me CIFAS kur kryejmë kontrollet tona të parandalimit të mashtrimit dhe pastrimit të parave dhe nëse dyshojmë se keni kryer veprimtari mashtruese;
 • Kompanitë tona të grupit, për qëllime të përpunimit të transaksioneve dhe ofrimit të shërbimeve në lidhje me llogarinë tuaj;
 • Ofruesit dhe agjentët e shërbimeve të palëve të treta, të tilla si:
  • Kompanitë e IT, p.sh. SherWeb të cilët ofrojnë shërbime të mbajtjes së të dhënave;
  • ndërmarrjet e telefonisë, p.sh. Talkdesk që sigurojnë sistemet tona telefonike;
  • skemat e pagesave, p.sh. Visa që janë ofruesi ynë i pagesës me kartelë;
  • prodhuesit e kartelave, p.sh. TAG të cilët janë një nga prodhuesit tanë të miratuar të kartelave;
  • auditorët, p.sh. ECSC të cilët auditojnë pajtueshmërinë tonë me standardet PCIDSS;
  • shpërndarësit dhe agjentët tanë të cilët ju tregtojnë dhe ju ofrojnë shërbime për llogarinë dhe kartelën
 • në mënyrë që të na lejojë të menaxhojmë biznesin tonë dhe të sigurojmë produktet dhe shërbimet për ju;
 • Në rast se shesim ose blejmë ndonjë biznes ose pasuri, shitësit ose blerësit të ardhshëm të një biznesi ose pasurie të tillë;
 • Nëse Shërbimet Financiare Kontis, ose Institucioni Financiar "Kontis", UAB, ose në thelb të gjitha pasuritë përkatëse të tij janë blerë nga një palë e tretë, tek pala e tretë blerëse; ose
 • Një palë e tretë nëse jemi nën një detyrë të zbulojmë ose të ndajmë të dhënat tuaja personale në mënyrë që të pajtohemi me ndonjë detyrim ligjor, ose në mënyrë që të zbatojmë ose zbatojmë Termet dhe Kushtet tona dhe marrëveshjet e tjera; ose për të mbrojtur të drejtat, pronën ose sigurinë e Shërbimeve Financiare Kontis, ose Institucioni Financiar "Kontis", UAB, klientëve tanë ose të tjerëve.
 • Mbrojtja e informacionit tuaj

  Të dhënat tuaja sigurohen nga enkriptimi, muret e mbrojtjes dhe teknologjia e Secure Socket Layer (SSL). Kjo është teknologji standarde e kriptimit të industrisë e cila menaxhon sigurinë e mesazheve të transmetuara në internet. Kur marrim të dhënat tuaja, ne i ruajmë ato në serverë të sigurtë, të cilët mund të arrihen vetëm nga ne. Ne i ruajmë fjalëkalimet tuaja duke përdorur një enkriptim në një mënyrë që do të thotë se nuk e dimë se cila është fjalëkalimi yt.

  Ruajtja e të dhënave tuaja brenda dhe jashtë EU-së

  Ofruesi ynë i hostit të të dhënave të palëve të treta përdor servera të vendosur në MB dhe Evropë për të ruajtur të dhënat personale. Si rezultat, kur përdorni faqen e internetit ose Aplikacionin për të bërë transaksione ose azhurnuar informacionin e llogarisë tuaj, të dhënat tuaja personale mund të transferohen në Mbretërinë e Bashkuar e cila ndodhet jashtë Zonës Ekonomike Evropiane dhe kështu nuk rregullohet nga ligjet evropiane të mbrojtjes së të dhënave.

  Sidoqoftë, Institucioni Financiar "Contis", UAB ka hyrë në nenet standarde kontraktuale të BE-së me ndonjë palë të tretë ose kompani të grupit në mënyrë që të mbrojë të dhënat personale të cilat përpunohen ose ruhen në Mbretërinë e Bashkuar. Ne do të marrim të gjitha hapat e arsyeshëm të nevojshëm për të siguruar që të dhënat tuaja të trajtohen në mënyrë të sigurtë dhe në përputhje me këtë politikë kur ato transferohen, ruhen ose përpunohen në këtë mënyrë.

  Kurdoherë që agjencitë e parandalimit të mashtrimit transferojnë të dhënat tuaja personale jashtë Zonës Ekonomike Evropiane, ato imponojnë nenet standarde të BE-së të miratuara nga Komisioni Evropian mbi marrësit e atyre të dhënave në mënyrë që të mbrojnë të dhënat personale kur ato arrihen nga jashtë Zonës Ekonomike Evropiane . Ata gjithashtu mund të kërkojnë që marrësi të pajtohet në kornizat ndërkombëtare që synojnë të bëjnë të mundur ndarjen e sigurtë të të dhënave.

  Më shumë informacion në lidhje me nenet standarde kontraktuale të BE janë në dispozicion këtu.

  Çdo ndryshim që ne bëjmë në politikën tonë do të vendoset në Faqen e Internetit dhe Aplikacionin tonë dhe, kur është e përshtatshme, do t'ju prezantohet me e-mail. Ju lutemi kontrolloni për përditësime herë pas here.

  Ruajtja e të dhënave tuaja

  Ne do të ruajmë të dhënat tuaja personale për sa kohë që ju vazhdoni të përdorni shërbimet tona. Pas kësaj, ne mund të mbajmë informacionin tuaj për një periudhë shtesë siç lejohet ose kërkohet nga ligjet në fuqi. Për shembull:

  • Nëse keni një llogari me ne, të dhënat tuaja personale do të ruhen për tetë (8) vjet pas mbylljes së llogarisë tuaj për të përmbushur detyrimet tona sipas rregulloreve kundër pastrimit të parave;;
  • Nëse bëni një ankesë, të dhënat tuaja personale në lidhje me atë ankesë do të ruhen për pesë (5) vjet nga zgjidhja e asaj ankese për t'u mbrojtur nga pretendimet ligjore; dhe
  • Nëse bëni ndonjë transaksion në llogarinë tuaj, të dhënat tuaja personale në lidhje me atë transaksion do të ruhen për shtatë vjet nga data e transaksionit, në përputhje me legjislacionin e taksave dhe kontabilitetit.

  Të drejtat tuaja

  Ligjet për mbrojtjen e të dhënave ju sigurojnë të drejtat e mëposhtme për:

  • > kërkoni akses në të dhënat tuaja personale (zakonisht i njohur si "kërkesë për hyrje të subjektit të të dhënave"). Kjo ju mundëson të merrni një kopje të të dhënave personale që ne mbajmë rreth jush dhe të kontrolloni nëse ne po i përpunojmë ato në mënyrë të ligjshme;
  • kërkoni korrigjimin e të dhënave personale që ne mbajmë për ju. Kjo ju mundëson që të keni të korrigjuara çdo informacion të paplotë ose të pasaktë që ne kemi në lidhje me ju;
  • kërkoni fshirjen e të dhënave tuaja personale. Kjo ju mundëson të na kërkoni të fshini ose heqim të dhëna personale atje ku nuk ka ndonjë arsye të mirë që ne të vazhdojmë t'i përpunojmë ato. Ju gjithashtu keni të drejtë të na kërkoni të fshini ose heqim të dhënat tuaja personale atje ku keni ushtruar të drejtën tuaj për të kundërshtuar përpunimin (shih më poshtë);
  • kërkoni kufizimin e përpunimit të të dhënave tuaja personale. Kjo ju mundëson të na kërkoni që të pezullojmë përpunimin e të dhënave personale rreth jush, për shembull nëse doni që ne të vërtetojmë saktësinë e saj ose arsyen e përpunimit të saj; dhe
  • kërkoni një kopje të të dhënave tuaja personale që na keni dhënë, në një format të strukturuar, të përdorur zakonisht, dhe të lexueshme nga makina dhe të drejtën për ta transferuar atë, ose për të kërkuar që ne t'i transferojmë ato drejtpërdrejt, në një kontrollues tjetër;
  • kundërshtoni përpunimin e të dhënave tuaja personale ku ne mbështetemi në një interes të ligjshëm (ose ato të një pale të tretë) dhe ka diçka në lidhje me situatën tuaj të veçantë që ju bën të doni të kundërshtoni përpunimin në këtë bazë. Ju gjithashtu keni të drejtë të kundërshtoni atje ku ne jemi duke përpunuar të dhënat tuaja personale për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë.

  Ju nuk do të duhet të paguani një tarifë për të hyrë në të dhënat tuaja personale (ose për të ushtruar ndonjë nga të drejtat e tjera më lart). Sidoqoftë, ne mund të marrim një tarifë të arsyeshme nëse kërkesa juaj për qasje është qartësisht e pabazuar ose e tepruar. Përndryshe, ne mund të refuzojmë t'i përmbahemi kërkesës në rrethana të tilla.

  Ndoshta do të na duhet të kërkojmë informacione specifike nga ju për të na ndihmuar të konfirmojmë identitetin tuaj dhe të sigurojmë të drejtën tuaj për të hyrë në informacion (ose për të ushtruar ndonjë nga të drejtat tuaja të tjera). Kjo është një masë tjetër e përshtatshme e sigurisë për të siguruar që të dhënat personale nuk i zbulohen asnjë personi që nuk ka të drejtë t'i marrë ato.

  Nëse nuk jeni të kënaqur me mënyrën se si janë përdorur të dhënat tuaja personale, ju lutemi referojuni procedurave tona të ankesave që janë në dispozicion duke na kontaktuar. Ju gjithashtu keni të drejtë të ankoheni tek autoriteti mbikëqyrës, i cili në Mbretërinë e Bashkuar është Zyra e Komisionerit dhe në Lituani -Inspektorati Shtetëror i Mbrojtjes së të Dhënave, i cili rregullon përpunimin e të dhënave personale.

  Na kontaktoni

  Nëse keni ndonjë pyetje në lidhje me këtë politikë, mund të na kontaktoni duke përdorur strukturën "Na kontaktoni" në Faqen tonë të internetit ose Aplikacion ose në mënyrat e mëposhtme:

  Përmes postës në
  Zyrtari për Mbrojtjen e të Dhënave
  Contis
  Shtëpia e Navigacionit
  Belmont Wharf
  Skipton
  North Yorkshire
  BD23 1RL

  Përmes email adresës në: [email protected]