Operatorët: Telenor, Mobitel, Vivacom
Valuta: BGN 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 90 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja është dhënë nga çmimi i SMS pa TVSH 

Operatori Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
Telenor 1,20 BGN 1,00 BGN 0,38 BGN 38,00 %
Mobitel 0,39 BGN 39,00 %
Vivacom 0,39 BGN 39,00 %
Telenor 2,40 BGN 2,00 BGN 0,81 BGN 40,50 %
Mobitel 0,78 BGN 39,00 %
Vivacom 0,81 BGN 40,50 %
Telenor 4,80 BGN 4,00 BGN 1,62 BGN 40,50 %
Mobitel 1,62 BGN 40,50 %
Vivacom 1,36 BGN 34,00 %
Telenor 6,00 BGN 5,00 BGN 1,75 BGN 35,00 %
Mobitel 1,78 BGN 35,60 %
Vivacom 1,78 BGN 35,60 %