Të gjitha shtetet

KAPE VERDE 

Operatorët: Cabo Verde Telecom, T+ Mobile 
Valuta: CVE 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 285 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja është dhënë nga çmimi i SMS pa TVSH 

Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH %
50,00 CVE 43,48 CVE 46,00 %
100,00 CVE 86,96 CVE 46,00 %