Operatorët: T-Mobile, VIPnet, Tele2 
Valuta: HRK 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 90 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja është dhënë nga çmimi i SMS pa TVSH 

Operatori Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
VIPnet 10,00 HRK 8,00 HRK 3,78 HRK 47,25 %
Tele2 2,72 HRK 34,00 %
T-mobile 3,73 HRK 46,62 %
VIPnet 20,00 HRK 16,00 HRK 7,74 HRK 48,37 %
Tele2 5,66 HRK 35,37 %
T-mobile 7,70 HRK 48,13 %