Operatorët: Orange, SFR, Bouygues 
Valuta: EUR 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 90 ditëve nga mbarimi i muajit.

Përqindja është dhënë nga çmimi i SMS pa TVSH 

Operatori Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
Orange 4,50 EUR 3,76 EUR 2,00 EUR 53,20 %
SFR 1,97 EUR 52,40 %
Bouygues 2,04 EUR 54,25 %