Operatorët: Telenor, Vodafone 
Valuta: PLN 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 60 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja është dhënë nga çmimi i SMS pa TVSH 

Operatori Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
Telenor 304,99 HUF 240,15 HUF 98,82 HUF 41,15 %
Vodafone 86,81 HUF 36,15 %
Telenor 508,00 HUF 400,00 HUF 169,80 HUF 42,45 %
Vodafone 159,40 HUF 39,85 %
Telenor 704,99 HUF 555,11 HUF 238,70 HUF 43,00 %
Vodafone 229,54 HUF 41,35 %
Telenor 1016,00 HUF 800,00 HUF 347,60 HUF 43,45 %
Vodafone 340,80 HUF 42,60 %