Operatorët: Zain, Orange
Valuta: JOD 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 90  ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja është dhënë nga çmimi i SMS pa TVSH 

Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
0,50 JOD 0,43 JOD 0,16 JOD 37,20 %
1,00 JOD 0,86 JOD 0,32 JOD 37,20 %
2,00 JOD 1,72 JOD 0,65 JOD 37,80 %