Operatorët: Zain, Viva, Wataniya 
Valuta: KWD 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 180 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja është dhënë nga çmimi i SMS pa TVSH 

Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
0,30 KWD 0,30 KWD 0,09 KWD 31,00 %
0,50 KWD 0,50 KWD 0,16 KWD 31,00 %