Operatorët: Swisscom, Sunrise, Orange 
Valuta: CHF 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja është dhënë nga çmimi i SMS pa TVSH 

Operator Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
Orange 1,00 0,93 0,34 37,00 %
Sunrise 1,00 0,93 CHF 0,36 39,00 %
Swisscom 1,00 0,93 0,45 CHF 48,00 %
Operatori SMS çmimi me TVSH SMS çmimi pa TVSH Pagesa %
Portokalli 2,00 CHF 1,85 CHF 0,68 CHF 37,00 %
Sunrise 2,00 CHF 1,85 CHF 0,80 CHF 43,00 %
Swisscom 2,00 CHF 1,85 CHF 0,96 CHF 52,00 %
Operatori SMS çmimi me TVSH SMS çmimi pa TVSH Pagesa %
Orange 5,00 4,63 1,71 37,00 %
Sunrise 5,00 4,63 2,08 45,00 %
Swisscom 5,00 4,63 2,50 54,00 %