Të gjitha shtetet

EMIRATET E BASHKUARA ARABE

Operatorët: DU, Etisalat 
Valuta: AED 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 90 ditëve nga mbarimi i muajit.

Përqindja është dhënë nga çmimi i SMS pa TVSH 

Operatori Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
Etisalat 5,00 AED 5,00 AED 1,98 AED 39,60 %
DU 10,00 AED 10,00 AED 3,96 AED 39,60 %
Etisalat 3,96 AED 39,60 %
DU 20,00 AED 20,00 AED 7,92 AED 39,60 %
Etisalat 7,92 AED 39,60 %
DU 30,00 AED 30,00 AED 11,88 AED 39,60 %
Etisalat 11,88 AED 39,60 %