Tarifat për mbledhjen e pagesave përmes e-banking ose sistemeve të tjera

# Tarifa përfundimtare e komisionit përbëhet nga tarifa e komisionit të bankës ose sistemit, dhe tarifës së komisionit të kategorisë së projektit Paysera.
Hidhini një sy ofertave për një nisje të suksesshme në e-tregëti këtu.

Metodat e pagesës janë dhënë nga vendet

+

kategoria e projektit Paysera

Çmimet kategorizohen, sikurse disa dyqane kërkojnë mbikqyrje nga afër dhe përpjekje të shumta për zvogëlimin e rrezikut ndaj reputacionit tonë dhe shpenzimet e tjera ligjore në rast mosmarrëveshjesh. Për të gjitha kategoritë, çmimet reduktohen kur një projekt arrin një qarkullim më të lartë, jo vetëm për shkak të rritjes së numrit të veprimeve, por edhe për shkak se klienti bëhet më i afërt për ne, fiton një reputacion më të mirë dhe mbart më pak rrezik.  

Faqet ueb që tregtojnë mallra që mund të dorëzohen fizikisht: veshje, këpucë, parfume, pajisje shtëpiake, bizhuteri dhe mallra të tjera (përveç mallrave të caktuara në kategorinë III). Agjensitë turistike, kompanitë e sigurimeve dhe faqet e ueb të organizatave joqeveritare sociale, të njohura në nivel global ose kombëtar gjithashtu mund të caktohen në këtë kategori (UNICEF, Kryqi i Kuq etj.).
Qarkullimi i 30 ditëve të fundit ose numri i transaksioneve Përqindja Maksimumi   Tarifa fikse

Për tre muajt e parë
pavarësisht xhiros (për muajt e parë)

0,75 % 0,15 EUR + 0,07 EUR

0 - 3 000 EUR
0 - 200 transaksione

0,90 % 0,40 EUR + 0,07 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 transaksione

0,85 % 0,30 EUR + 0,07 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 transaksione

0,80 % 0,20 EUR + 0,07 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 transaksione

0,75 % 0,15 EUR + 0,07 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 transaksione

0,70 % 0,12 EUR + 0,07 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 transaksione

0,65 % 0,10 EUR + 0,07 EUR

300 000 EUR dhe më shumë
më shumë se 20 000 transaksione

0,60 % 0,07 EUR + 0,07 EUR
Faqet ueb që tregtojnë shërbime ose mallra virtuale: karta dhuratash, kreditë virtuale, muzika e ligjshme, filmat, etj., dhe gjithashtu të gjitha projektet paysera.tickets. Projekte të tilla, si faqet ueb të lojrave, portalet e reklamave, etj., gjithashtu i përkasin kësaj kategorie.
Qarkullimi i 30 ditëve të fundit ose numri i transaksioneve Përqindja Maksimumi   Tarifa fikse

Për tre muajt e parë
pavarësisht qarkullimit (për hapat e parë)

1,25 % 0,75 EUR + 0,07 EUR

0 - 3 000 EUR
0 - 200 transakasione

1,40 % 2,00 EUR + 0,07 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 transaksione

1,35 % 1,50 EUR + 0,07 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 transaksione

1,30 % 1,00 EUR + 0,07 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 transaksione

1,25 % 0,75 EUR + 0,07 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 transaksione

1,20 % 0,60 EUR + 0,07 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 transaksione

1,15 % 0,50 EUR + 0,07 EUR

300 000 EUR and more
more than 20 000 transaksione

1,10 % 0,35 EUR + 0,07 EUR
Faqet e ueb tregtuese të mallrave ose shërbimeve me rrezik të lartë: suplemente ushqimore (përveç farmacive dhe kompanive të mëdha të njohura), pajisje përgjimi, etj.
Qarkullimi i 30 ditëve të fundit ose numri i transaksioneve Përqindja Maksimumi   Tarifa fikse

Për tre muajt e parë
pavarësisht qarkullimit (për muajt e parë)

7,65 % 10,50 EUR + 0,07 EUR

0 - 3 000 EUR
0 - 200 transaksione

8,10 % 12,00 EUR + 0,07 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 transaksione

7,65 % 10,50 EUR + 0,07 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 transaksione

7,20 % 9,00 EUR + 0,07 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 transaksione

6,90 % 6,00 EUR + 0,07 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 transaksione

6,60 % 5,10 EUR + 0,07 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 transaksione

6,30 % 4,50 EUR + 0,07 EUR

300 000 EUR dhe më shumë
më shumëe 20 000 transaksione

6,00 % 3,90 EUR + 0,07 EUR

Shembull i llogaritjes së tarifës së komisionit 

Nëse një kompani shet kompjutera për 1000 EUR dhe pagesa bëhet përmes bankës Luminor, atëherë tarifa e komisionit është 1000 * 3% = 30 EUR, por komisioni nuk mund të jetë më shumë se 4,34 EUR, pra është vetëm 4,34 EUR. Meqenëse është tregti fizike e mallrave, duhet të kërkoni tarifën e komisionit të aplikuar për projektet e kategorisë së parë. Le të supozojmë se kompania ka shitur mallra për 10 000 EUR gjatë 30 ditëve të fundit. Sipas hapit të dytë, tarifa e komisionit është 0,07 EUR e tarifës fikse për transaksion plus 0,85% nga shuma. Meqenëse 0,85% nga shuma nuk mund të kalojë 0,30 EUR (nese pagesa realizohet brenda Paysera), shtohen vetëm 0,30 EUR. Tarifa totale e llogaritur e komisionit për veprimin është 4,34 EUR + 0,07 EUR + 0,30 EUR = 4,71 EUR.

Informacion plotësues

  • Tarifa e komisionit llogaritet në cent, rrumbullakosja lart.
  • Nëse një person ka disa projekte të kategorive të ndryshme, çmimi zbatohet në secilin projekt më vete, por qarkullimi dhe numri i veprimeve llogariten për të gjitha projektet sëbashku.
  • Kthimi i parave në llogarinë e paguesit varet nga banka e paguesit. Shihni tarifat e transfertave në euro dhe valuta të tjera (tarifa për kreditimin e fondeve nuk kthehet).