Tarifat për mbledhjen e pagesave nëpërmjet sistemit të e-banking ose sistemeve të tjera

# Tarifa e komisionit përfundimtar është bërë nga tarifa e komisionit të bankes ose sistemit, dhe komisioni i Paysera project category.
Shikoni ofertën për një fillim të sukseshëm të tregtisë online këtu.

Metodat e pagesës janë dhënë nga vendet

+

Paysera projekt kategoria

Çmimet kategorizohen, sepse disa dyqane kërkojnë më shumë kujdes, mund të kërkojnë përpjekje shtesë për të zvogëluar rrezikun e reputacionit dhe kostot shtesë ligjore në rast mosmarrëveshjesh të mundshme. Për të gjitha kategoritë, çmimet bien kur projekti arrin një qarkullim më të lartë, sepse shpenzimet janë më të ulëta jo vetëm për shkak të rritjes së numrit të operacioneve, por edhe për shkak se klienti bëhet më i njohur, fiton një reputacion më të mirë dhe mbart më pak rrezik. & nbsp;

Webfaqet që tregtojnë mallra që mund të dorëzohen fizikisht: veshje, këpucë, parfume, pajisje shtëpiake, bizhuteri dhe mallra të tjera (përveç mallrave të caktuara në kategorinë III). Agjencionet e udhëtimeve, kompanitë e sigurimeve dhe webfaqet e organizatave bamirëse shoqërore, të njohura në nivel global ose kombëtar gjithashtu mund të caktohen në këtë kategori (UNICEF, Kryqi i Kuq etj.).
Qarkullimi i 30 ditëve të fundit ose numri i transaksioneve Përqindja Maksimumi   Tarifa fikse

Për tre muajt e parë
pavarësisht qarkullimit (për muajt e parë)

0,75 % 0,15 EUR + 0,07 EUR

0 - 3 000 EUR
0 - 200 transaksione

0,90 % 0,40 EUR + 0,07 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 transaksione

0,85 % 0,30 EUR + 0,07 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 transaksione

0,80 % 0,20 EUR + 0,07 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 transaksione

0,75 % 0,15 EUR + 0,07 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 transaksione

0,70 % 0,12 EUR + 0,07 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 transaksione

0,65 % 0,10 EUR + 0,07 EUR

300 000 EUR dhe më shumë
më shumëe 20 000 transaksione

0,60 % 0,07 EUR + 0,07 EUR
Uebfaqet që ofrojnë shërbime ose mallra virtuale: kartelat e dhuratave, kreditë virtuale, muzika legale, filmat, etj., Dhe gjithashtu të gjitha projektet paysera.tickets. Projekte të tilla, si faqet e internetit të lojrave, portalet e reklamave, etj., Gjithashtu mund të caktohen në këtë kategori.
Qarkullimi i 30 ditëve të fundit ose numri i transaksioneve Përqindja Maksimumi   Tarifa fikse

Për tre muajt e parë
pavarësisht qarkullimit (për muajt e parë)

1,25 % 0,75 EUR + 0,07 EUR

0 - 3 000 EUR
0 - 200 transaksione

1,40 % 2,00 EUR + 0,07 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 transaksione

1,35 % 1,50 EUR + 0,07 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 transaksione

1,30 % 1,00 EUR + 0,07 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 transaksione

1,25 % 0,75 EUR + 0,07 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 transaksione

1,20 % 0,60 EUR + 0,07 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 transaksione

1,15 % 0,50 EUR + 0,07 EUR

300 000 EUR dhe më shumë
më shumëe 20 000 transaksione

1,10 % 0,35 EUR + 0,07 EUR
Uebfaqe që tregtojnë mallra ose shërbime me rrezik të lartë: shtesa ushqimore (përveç farmacive dhe ndërmarrjeve të mëdha të njohura), pajisje përgjimi, etj.
Qarkullimi i 30 ditëve të fundit ose numri i transaksioneve Përqindja Maksimumi   Tarifa fikse

Për tre muajt e parë
pavarësisht qarkullimit (për muajt e parë)

7,65 % 10,50 EUR + 0,07 EUR

0 - 3 000 EUR
0 - 200 transaksione

8,10 % 12,00 EUR + 0,07 EUR

3 000 - 15 000 EUR
201 - 1 000 transaksione

7,65 % 10,50 EUR + 0,07 EUR

15 000 - 30 000 EUR
1 001 - 2 000 transaksione

7,20 % 9,00 EUR + 0,07 EUR

30 000 - 75 000 EUR
2 001 - 5 000 transaksione

6,90 % 6,00 EUR + 0,07 EUR

75 000 - 150 000 EUR
5 001 - 10 000 transaksione

6,60 % 5,10 EUR + 0,07 EUR

150 000 - 300 000 EUR
10 001 - 20 000 transaksione

6,30 % 4,50 EUR + 0,07 EUR

300 000 EUR dhe më shumë
më shumëe 20 000 transaksione

6,00 % 3,90 EUR + 0,07 EUR

Shembull i llogaritjes së tarifës së provizionit 

Nëse një kompani shet kompjuterë për 1000 EUR dhe pagesa bëhet përmes bankës Luminor, atëherë pagesa e komisionit është 1000 * 3% = 30 EUR, por komisioni nuk mund të jetë më shumë se 4,34 EUR, pra është vetëm 4, 34 EUR. Meqenëse është tregti fizike e mallrave, duhet të kërkoni tarifën e komisionit të aplikuar për projektet e kategorisë së parë. Le të supozojmë se kompania ka shitur mallra për 10 000 EUR gjatë 30 ditëve të fundit. Sipas hapit të dytë, tarifa e komisionit është 0,07 EUR e tarifës fikse për transaksion plus 0,85% nga shuma. Meqenëse 0,85% nga shuma nuk mund të kalojë 0,30 EUR (nese pagesa realizohet brenda Paysera), shtohen vetëm 0,30 EUR. Në rast se klienti përdor ndonjë bankë në Paysera atëhere tarifa totale e llogaritur e komisionit për operacionin është 4,34 EUR + 0,07 EUR + 0,30 EUR = 4,71 EUR.

Informata shtesë

  • Tarifa e provizionit llogaritet në cent, rrumbullaksimi lart.
  • Nëse një person ka disa projekte të kategorive të ndryshme, çmimi zbatohet në secilin projekt veç e veç, por qarkullimi dhe numri i operacioneve llogariten për të gjitha projektet së bashku.
  • Kthimi i parave në llogarinë e paguesit varet nga banka e paguesit. Shih tarifat e transfereve në euro dhe valuta të tjera (tarifa për kreditimin e fondeve nuk kthehet).