Tarifat e kartelës për pagesa Paysera

Administrimi i kartelës

Paysera ofron të gjitha shërbimet e karteles standarde, përveç nëse nuk ka aftësi teknike për ta bërë këtë, ose shërbime të tilla do të rritnin në mënyrë të pajustifikueshme koston e kartelës, pasi shërbimet e kartelave zakonisht ofrohen me kosto, dmth. y. për tarifa e aplikuara nga partnerët tanë.

Emri i shërbimit Tarifa
Lëshimi i kartelave për klientë individual 3,00 EUR (nga 3 deri në 10 EUR për vendet jashtë BE-së-EU-së qytetarët)
Lëshimi i kartelave për biznese 5,00 EUR
Dërgesa e kartelës Në varësi të llojit të dërgesës së zgjedhur (+ tarifa e lëshimit të kartelës)
Lëshimi urgjent i kartelës I padisponueshëm
Aktivizimi i kartelës (përmes internetit) Pa pagese
Tarifa mujore e kartelës së parë (paguhet paraprakisht për muajin e ardhshëm) 0,75 EUR
Tarifa mujore e kartelës së dytë (dhe vijuese) (kur kartela është e lidhur me të njëjtën llogari si e para) Pa pagese
Anulimi i porosisë së kartelës 3,00 EUR
Refuzimi i kartelës së aktivizuar Falas
Shkëmbimi i kartelës (nëse humbet) Çmimi është i njëjtë me porositjen e një kartele të re
Pagesa në dyqanet e BE-së, në EUR Pa pagese
Pagesat në dyqanet në Bullgari, në BGN Pa pagese
Pagesa në dyqanet e BE-së në monedha të tjera 0,10 EUR + 0,70 %*
Pagesat në dyqanet jashtë BE-së në monedha të tjera 0,10 EUR + 1,20 %*
Kthimi i tarifës 15,00 EUR
Sigurimi nga aksidentet I padisponueshem
Kartelë me dizajn të personalizuar I padisponueshem

Operacionet e keshit në ATM

Emri i shërbimit Tarifa
Tërheqjet në para të gatshme  në shtetet e BE (eurozone), në EUR 1,00 EUR
Tërheqja e parave në Bullgari, në BGN 1,00 EUR
Tërheqja e keshit në shtetet e BE-së, në valuta të tjera 1,00 EUR + 1,80 %*
Tërheqjet e parave të gatshme në vendet jo të BE, në të gjitha valutat 1,50 EUR + 1,80 %*
Deponimi i keshit Nuk aplikohet
Kontrollimi i gjendjes 0,30 EUR

Limitet për operacionet

Emri i shërbimit Limiti
Limiti ditor për transaksione 10 000 EUR
Limiti ditor për terheqje të parave të gatshme 600 EUR
Pagesa në stacionet e karburantit të vetë-shërbimit në Lituani deri në 3 transaksione në ditë
shuma minimale e një transaksioni – 1,00 EUR

* Tarifa e këmbimit të valutës në përqindje nga kursi Visa.

Informacion shtesë

  • Afati i vlefshmërisë së kartelës është 4 vjet.
  • Barkodi i shtypur në kartelë përdoret për të rimbushur llogarinë në vendet e shërbimit të partnerit në Lituani.
  • Pas skadimit, kartela e re urdhërohet automatikisht në qoftë se ekziston një transaksion kartele i kryer në tre muajt e fundit.
  • Lëshuesi i kartelës - Contis Financial Services LTD, adresa e regjistrimit të së cilës është Navigation House, Belmont Wharf, Skipton, North Yorkshire, BD23 1RL, Angli, kodi i subjektit juridik 06085862,i autorizuar nga Autoriteti i Mirëmbajtjes Financiare për lëshimin e parasë elektronike (numri i regjistrimit 900025).
  • Kur arkëtoni në EUR, zgjidhni "Vazhdoni pa konvertim", përndryshe do t'ju vie taksë shtesë nga konvertimi i monedhës. Meqenëse kartela e pagesës Paysera është lëshuar në Mbretërinë e Bashkuar, ATM-të automatikisht do t'ju bëjnë që të tërheqni para në stërlina paund (GBP).