Të gjitha shtetet

KAPE VERDE 

Operatorët: Cabo Verde Telecom, T+ Mobile 
Valuta: CVE 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 285 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH %
50,00 CVE 43,48 CVE 46,00 %
100,00 CVE 86,96 CVE 46,00 %