Operatorët: T-Mobile, Telenor, Vodafone 
Valuta: PLN 
Pagesat e muajit aktual transferohen brenda 60 ditëve nga fundi i muajit.

Përqindja jepet nga çmimi i SMS, pa përfshirë TVSH-në 

Operatori Çmimi SMS me TVSH Çmimi SMS pa TVSH Pagesa %
Telenor 304,99 240,15 98,82 41,15 %
T-Mobile 304,99 240,15 %
Vodafone 304,99 240,15 86,81 36,15 %